Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 4/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υλοποίηση του Έργου: «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorships – Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο «RaCIP» του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF» (προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 24/7/2021 έως και 2/8/2021)