Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ2/2020 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 της 21 ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020