Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 1ου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ