Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανακόινωση ΣΟΧ2/2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ιωαννιτών Υποβολή Αιτήσεων Από 23/12/2021 έως 03/01/2022