Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αναλυτική διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των υπ΄αριθμ 589α , υπ΄αριθμ 612α και 612β αγροτεμαχίων (ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου) που βρίσκονται στην Κοινότητα Περιβλέπτου