Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ