Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αναστολή εκτέλεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ)