Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανοίγει ο δρόμος για την δημοπράτηση του μεγάλου δακτυλίου

Θέμα λίγων ημερών είναι η δημοπράτηση του μεγάλου δακτυλίου, έργο που έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και με την ολοκλήρωσή του θα λύσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.

Ο δρόμος για την δημοπράτηση άνοιξε μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 371) της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή του έργου στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ «έργα τα οποία συγχρηματοδοτούνται ή βρίσκονται υπό ένταξη σε ενωσιακά προγράμματα και στοχεύουν στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών, την περιφερειακή ανάπτυξη και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, χαρακτηρίζονται ως έργα γενικότερης σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας».

Στο δεύτερο άρθρο αναφέρεται: «υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 74 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που έχουν κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις με την υπ’ αρ. 47/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών για το έργο «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου- Κόμβος Βογιάννου)».

Έτσι τα αρμόδια όργανα προβαίνουν στην κήρυξη των συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που αφορούν στην εκτέλεση του έργου.

Με την εξέλιξη αυτή αίρονται και τα τελευταία εμπόδια για την δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου , ενός από τα μεγαλύτερα που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» καθώς ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 27,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο οδικός άξονας ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο ισόπεδο κυκλικό κόμβο στην συμβολή της λεωφόρου Γεννηματά με την οδό Βογιάνου και καταλήγει στην συμβολή της οδού πρόσβασης προς το Πανηπειρωτικό Στάδιο.

Έχει συνολικό μήκος 4.360 μ. περίπου.

Ο Δήμος Ιωαννιτών θέλει να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του στον Πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα ο οποίος κατανοώντας την αναγκαιότητα του έργου συνέβαλε καθοριστικά τόσο για την σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου όσο και για την ταχύτατη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.