Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ: 5000125 ΤΕΒΑ/FEAD