Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής νέων, αμισθί στις εργασίες του έργου “ ΜΕΛΛΟΝ της Ευρώπης: Οραματιστείτε ένα λαμπρό μέλλον για νέους, μετανάστες, ηλικιωμένους, παιδιά σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο”