Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυνητικά ωφελούμενων για την υλοποίηση του Σχεδίου (ΚΩΔ. ΣΕ-22) «Στέγαση και εργασιακή επανένταξη αστέγων που διαβιούν στο Δήμο Ιωαννιτών», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους»