Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ανταποκριτές ΟΓΑ

Με το νόμο 4387/2016 (85 Α’) δημιουργήθηκε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στον οποίο εντάσσονται αυτοδίκαια όλοι οι υφιστάμενοι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μεταφέρθηκαν οι ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α).

Στο νέο αυτό νομικό πλαίσιο, προστέθηκε νέο άρθρο 69Γ με το άρθρο 42 του ν. 4445/2016 (236 Α’) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του οποίου: Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4169/1961, όπως ισχύουν, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους για θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης των προσώπων του άρθρου 40, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του παρόντος.

Στον Δήμο Ιωαννιτών για την εξυπηρέτηση των δημοτών σε θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης λειτουργούν στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων τα παρακάτω Γραφεία Ανταποκριτών :

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΗΜΕΡΕΣ

&

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ FAX
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑΣΙΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ

Κωλέττη – 14-

Τ.Κ 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Καθημερινά

 

(Δευτέρα- Παρασκευή)

 

ΑΠΟ 09:00

ΕΩΣ 12:00

26510-73.328 26510-73.328
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τ.Κ 455 00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

(Δευτέρα & Πέμπτη )

ΑΠΟ 07:00

ΕΩΣ 15:00

26510-42.041 26510-42.041
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΛΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Τ.Κ 455 00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

 (Τρίτη- Τετάρτη- Παρασκευή)

ΑΠΟ 07:30

ΕΩΣ 15:30

26510-41.739 26510-41.739
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ

Τ.Κ 455 00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

(Τετάρτη- Πέμπτη)

ΑΠΟ 07:30

ΕΩΣ 14:30

26510-40.211 26510-45.101
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΚΟΛΥΖΩΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Δ.Κ ΑΝΑΤΟΛΗΣ-

Τ.Κ ΜΠΑΦΡΑΣ-

Τ.Κ ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ -2-

Τ.Κ 452 21

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

Καθημερινά

(Δευτέρα- Παρασκευή)

ΑΠΟ 07:30

ΕΩΣ 15:30

26513-61.022 26513-61.024
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

ΤΣΙΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Τ.Κ ΛΟΓΓΑΔΩΝ

Τ.Κ ΜΟΥΖΑΚΑΙΩΝ

Τ.Κ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Τ.Κ 455 00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Καθημερινά

(Δευτέρα- Παρασκευή)

ΑΠΟ 07:30

ΕΩΣ 15:30

 

2651361.824 26510-92.080

ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τ.Κ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ

Τ.Κ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Τ.Κ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

Τ.Κ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

Καθημερινά

(Δευτέρα- Παρασκευή)

ΑΠΟ 07:30

ΕΩΣ 15:30

 

2651361.825 26510-92.080

ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τ.Κ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Τ.Κ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Τ.Κ ΚΡΑΨΗΣ

Τ.Κ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ

Καθημερινά

(Δευτέρα- Παρασκευή)

ΑΠΟ 07:30

ΕΩΣ 15:30

 

2651361.834 26510-92.080

ΤΣΙΑΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

Τ.Κ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

Τ.Κ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Τ.Κ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Τ.Κ ΗΛΙΟΚΑΛΗ

 

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ

 

07:00-15:00

 

2651361.826 26510-94.218

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις νέες αρμοδιότητες του ΟΓΑ στην ιστοσελίδα : http://www.oga.gr/