Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απάντηση για τις σχολικές καθαρίστριες

Εκτενή απάντηση σχετικά με τις σχολικές καθαρίστριες έδωσε ο αντιδήμαρχος Γιάννης Αϊβατίδης μετά τα υπομνήματα του Εργατικού Κέντρου και του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ καθώς και την συνάντηση που έγινε με την επιτροπή αγώνα.

Όπως σημειώνει ο κ. Αϊβατίδης η καθαριότητα των σχολικών μονάδων αποτέλεσε κυρίαρχη προτεραιότητα για την Δημοτική Αρχή ενώ οι ανάγκες της πανδημίας επέβαλαν άμεσες αποφάσεις και λύσεις.

Τονίζει ότι ο αριθμός των καθαριστριών που προσλαμβάνονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και όχι από τη Δημοτική Αρχή.

Για τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε στον Δήμο Ιωαννιτών διατέθηκαν 108 σχολικές καθαρίστριες (87 πλήρους απασχόλησης και 21 μερικής απασχόλησης). Άμεσα από τη Δ/νση Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Ισότητας τοποθετήθηκαν οι 24 μόνιμες σχολικές καθαρίστριες (ΙΔΑΧ) και όσες διατέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών ως εξής:

Οι πλήρους απασχόλησης για εργασία 6,5 ωρών (13 αίθουσες) και οι μερικής απασχόλησης για εργασία 3 ωρών (6 αίθουσες). Ταυτόχρονα η Δ/νση ζήτησε από τη Δημοτική Αρχή επιπλέον αριθμό σχολικών καθαριστριών με στόχο την κάλυψη των κενών στις σχολικές μονάδες.

Ο Δήμος κατανοώντας πλήρως το πρόβλημα μη επάρκειας των σχολικών καθαριστριών, δεδομένων και των συνθηκών λόγω της πανδημίας με τα ιδιαίτερα πρωτόκολλα καθαριότητας του Υπουργείου Παιδείας, προχώρησε σε επιπλέον προσλήψεις καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αυτό έγινε παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα και οι ανάγκες ήταν δυσανάλογες των οικονομικών του Δήμου και των μνημονιακών δεσμεύσεων που υπάρχουν μέσω της επιτήρησης της χώρας.

Άμεσα προσλήφθηκαν 12 σχολικές καθαρίστριες με τετράμηνη σύμβαση (ΙΔΟΧ) και διατέθηκαν και 11 σχολικές καθαρίστριες κοινωφελούς εργασίας μέσω σχετικού προγράμματος του ΟΑΕΔ. Το παραπάνω προσωπικό ενισχύθηκε για το χρονικό διάστημα μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων με 10 άτομα από την κοινωφελή εργασία της δομής Κατσικά.

Τον Οκτώβριο διατέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών επιπλέον 3 σχολικές καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης για τα Δημόσια ΙΕΚ και 1 σχολική καθαρίστρια μερικής απασχόλησης για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Με την λήξη των τετράμηνων συμβάσεων προσλήφθηκαν 22 σχολικές καθαρίστριες με εξάμηνη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου και τον Μάϊο 12 σχολικές καθαρίστριες με (ΙΔΟΧ) διάρκειας 1,5 μήνα.

Με τον τρόπο αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ο αριθμός των σχολικών καθαριστριών κυμάνθηκε από 169 έως 181 και για πρώτη φορά έγινε εφικτό καμία σχολική καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης να μην εργάζεται για περισσότερες από 6,5 ώρες (13 αίθουσες) και για περισσότερες από 3 ώρες (6 αίθουσες) οι σχολικές καθαρίστριες μερικής απασχόλησης. Η τοποθέτησή τους, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, στις σχολικές μονάδες έγινε με βάση τον αριθμό των αιθουσών που είχαν δηλώσει οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων στη σχετική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και η Δ/νση Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Ισότητας γίναν δέκτες ευχαριστιών και ικανοποίησης από τις σχολικές καθαρίστριες για την μείωση των ωρών εργασίας τους.

Για την νέα σχολική χρονιά η Δ/νση Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Ισότητας αιτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών την πρόσληψη 175 σχολικών καθαριστριών πλήρους απασχολήσεως (ΙΔΟΧ) μετά από την αποτύπωση των πραγματικών χώρων των σχολικών μονάδων που μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο παραπάνω αριθμός δεν συμπεριλαμβάνει την κάλυψη των Δημοσίων ΙΕΚ και του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για τα οποία γίνονται επιπλέον προσλήψεις.

«Για τα μέσα ατομικής προστασίας και την παροχή γάλακτος έχουμε να αναφέρουμε ότι οι σχετικές καταστάσεις με τα απαραίτητα στοιχεία για τις οφειλές στις σχολικές καθαρίστριες (σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019) δόθηκαν στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών άμεσα από τη Δ/νση Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Ισότητας και Πολιτισμού εντός του 2020. Από την ημέρα που υπογράφηκε η σχετική σύμβαση διανεμήθηκε άμεσα το γάλα (από 11 Μαρτίου) και δρομολογήθηκε και η απόδοση σε χρήμα για τα οφειλόμενα μέσα ατομικής προστασίας που δεν ήταν διαθέσιμα από το Δήμο σε είδος και του γάλακτος πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Ο τρόπος μετακίνησης τους αποτελεί καθαρά προσωπική τους ευθύνη, όπως άλλωστε και κάθε εργαζομένου αλλά και των εκπαιδευτικών των σχολείων, και δεν υπάρχει σχετική πρόνοια σε κανέναν δημόσιο φορέα.

Δεν έγινε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καμία απόλυση παρά μόνο λύση συμβάσεων με το τέλος ισχύος αυτών. Όσον αφορά την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθώς και όποιες άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, είναι κάτι που υπερβαίνει τις δυνατότητες του Δήμου μιας και αποτελεί απόφαση της Κεντρικής Κυβέρνησης» καταλήγει ο κ. Αϊβατίδης.