Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απάντηση Δήμου και ΔΗΠΕΘΕ στην επιστολή των ηθοποιών

Με αφορμή ανακοίνωση ηθοποιών της πόλης για το φεστιβάλ «Η πόλη στη σκηνή» το ΔΗΠΕΘΕ και ο Δήμος Ιωαννιτών διευκρινίζουν τα ακόλουθα:

«Η πόλη στη σκηνή» αποτελεί πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε μία φορά μέχρι σήμερα. Παρότι η προκήρυξη για το 2019 είχε γίνει από την Άνοιξη μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου η διαδικασία και η επιλογή δεν είχε προχωρήσει.

Η νέα διοίκηση διαπίστωσε ότι η επιχορήγηση θεατρικών ομάδων για να παρουσιάσουν την δουλειά τους στο Καμπέρειο αντιμετώπιζε προβλήματα. (Το ΔΗΠΕΘΕ ως επιχορηγούμενος φορέας δεν δύναται να προχωρά σε επί μέρους επιχορηγήσεις).

Θεωρώντας ωστόσο ότι οφείλει να δίνει βήμα σε καλλιτέχνες της περιοχής έχει διατηρήσει ολόκληρη την προβλεπόμενη δαπάνη στον προϋπολογισμό του 2020.

Σκοπός της δε, είναι να  ενισχύσει τον θεσμό και να τον ανοίξει σε ολόκληρη την Ήπειρο, δίνοντας βήμα σε όλους τους καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Να μετατρέψει δηλαδή την «Πόλη στη σκηνή» σε σκηνή για ολόκληρη την Ήπειρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ομόφωνα αποφάσισε, αναζητά το νόμιμο τρόπο που θα επιτρέψει την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ώστε να είναι διασφαλισμένο και το οικονομικό της σκέλος.

Η Διοίκηση του ΔΗΠΕΘΕ και η Δημοτική Αρχή, εκφράζουν την έκπληξή τους για το περιεχόμενο της επιστολής ηθοποιών και επισημαίνουν ότι το ενδιαφέρον τους για την στήριξη των Ηπειρωτών δημιουργών είναι αμέριστο, πραγματικό και έμπρακτο.