Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απάντηση στην Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία

Παίζοντας παιχνίδια εντυπώσεων με αριθμούς και νούμερα η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία νομίζει ότι οι γιαννιώτες θα ξεχάσουν ποιοι ήταν αυτοί που δημιούργησαν και κληρονόμησαν χρέη υποθηκεύοντας το μέλλον του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά παράλληλα εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης.
Ξεχνά η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία ότι στα χρόνια που ο Καλλικρατικός Δήμος Ιωαννιτών διοικείται από τη δική μας δημοτική αρχή όχι μόνο δεν υπήρξε ούτε ένα λεπτό αύξηση στο κόστος ύδρευσης και στα δημοτικά τέλη, αλλά αντίθετα έγιναν μειώσεις.
Αλήθεια άραγε για ποια βάρη στις πλάτες των πολιτών μιλάει;
Μήπως εννοεί αυτά που ίδια δημιούργησε;
Ξεχνά ότι στη δική της περίοδο όπου οι οικονομικές συνθήκες για όλους ήταν σαφώς καλύτερες επέλεξε να χρεώσει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και το Δήμο με δάνεια και σπατάλες που αποσκοπούσαν οπουδήποτε αλλού παρά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών.
Ξεχνά πως για πολλά από τα έργα για τα οποία περηφανεύεται ότι έκανε (;) στην πόλη υπέγραφε συμβάσεις με εργολάβους χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις ανάλογες πιστώσεις με αποτέλεσμα όλα αυτά τα βάρη να εξοφλούνται σήμερα από τη δική μας δημοτική αρχή.
Ξεχνά ότι σήμερα όλοι οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας αντιμετωπίζουν προβλήματα εισπραξιμότητας καθώς οι πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ενώ παράλληλα οι οφειλές των νομικών προσώπων του Δημοσίου προς τη ΔΕΥΑΙ είναι ανάλογες ίσως και μεγαλύτερες από τα χρέη της Επιχείρησης προς τη ΔΕΗ.
Η Δημοτική Αρχή έθεσε από την πρώτη στιγμή σαν στόχο την εξυγίανση της ΔΕΥΑΙ και συνεχίζει να δίνει μάχη για τη σωτηρία μιας επιχείρησης την οποία βούλιαξε στα χρέη η Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία.
Για τη Δημοτική Αρχή προτεραιότητα έχει το κοινωνικό πρόσωπο των Δημοτικών Επιχειρήσεων το οποίο ενισχύουμε με πράξεις.
Η παράταξη του κ. Γκόντα μπορεί να θέλει να ξεχάσει ότι για τον τρόπο με τον οποίο διοίκησε το Δήμο κρίθηκε από τους γιαννιώτες.
Αλήθεια όμως πιστεύει ότι οι γιαννιώτες ξεχνούν κι αυτοί τόσο εύκολα;
Ή μήπως πιστεύει ότι με τον τρόπο που αντιπολιτεύεται σήμερα μπορεί ο κόσμος να την εμπιστευτεί ξανά;