Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Δ.Κ. Ανατολής λόγω εργασιών

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα Πέμπτη απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, στην Δ.Κ. Ανατολής στο τμήμα της οδού Μυλωνά από Λεωφόρο Ειρήνης έως οδό Μαβίλη και στους καθέτους της Μυλωνά: Στασινοπούλου, Κήπων και Χριστοφορίδη.

Η απαγόρευση θα διαρκέσει έως και το πέρας των εργασιών, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται εργασίες.

Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας όσο και η εκτροπή της θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Τέλος η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.

Μετά το πέρας των εργασιών οι οδοί θα τεθούν ξανά σε κυκλοφορία.