Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Εργασίας κοπής χόρτων και κλάδεμα θάμνων θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα στον άξονα της νότιας εισόδου της πόλης.

Για τον λόγο αυτό απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην λωρίδα πλησίον της διαχωριστικής νησίδας στην Λεωφόρο Δωδώνης και την Εθνική Ιωαννίνων- Άρτας, από το ύψος της διασταύρωσης με τη Νιάρχου ως την συμβολή με την οδό Ιωαννίνων.

Η απαγόρευση ισχύει και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν την Δευτέρα, την Τρίτη και την Πέμπτη.