Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Αργυροκάστρου και της 1ης παρόδου αυτής στην Δ.Κ. Κατσικάς προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες διαμόρφωσης θα ισχυσει από την 2 Νοεμβρίου 2017 έως 30 Νοεμβρίου 2017. Η κίνηση των πεζών θα γίνεται μέσω
εργοταξιακής σήμανσης.