Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 7 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη μέχρι και τις  8 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης  της οδού Σπύρου Μήλιου, στην Δ.Ε. Ιωαννίνων, από 8,30 πμ έως 14,00 μμ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παράπλευρες οδούς.