Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Απαγόρευση της κυκλοφορίας στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην εκτάκτων αναγκών, θα ισχύσει στην οδό Γιοσέφ Ελιγιά την Τρίτη 19.09.2017 και την Τετάρτη 20.09.2017 και στην οδό Γερβασίου την Πέμπτη 21.09.2017 και για τις ώρες 8.00π.μ. έως 17.00μ.μ κατά το οποίο θα πραγματοποιούνται εργασίες διέλευσης οπτικών ινών.
Η κίνηση των πεζών και των οχημάτων θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης.
Μετά το πέρας το εργασιών οι οδοί θα παραδοθούν προς χρήση σε όλο το πλάτος και το μήκος τους.