Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων θα ισχύσει την Τρίτη 13-12-2018 επί της οδού Ιεράρχου Γερβασίου από ώρα 7:00 π.μ έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες αποκομιδής φυτικού υλικού.