Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης

Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών θα ισχύσει στην πάροδο Μανωλιάσσης στην Κιάφα του Δήμου Ιωαννιτών από την Δευτέρα 19/03/2018 έως και το πέρας των εργασιών, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται εργασίες στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».
Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας όσο και η εκτροπή της θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση. Τέλος η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.
Μετά το πέρας των εργασιών οι οδοί θα τεθούν ξανά σε κυκλοφορία