Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απαντήσεις Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο:«Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων»

Δημοσιεύονται οι απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν εμπρόθεσμα και μέχρι την 11η Ιουλίου 2018 από όσους έχουν έγκαιρα εγγραφεί στο κατάλογο ενδιαφερομένων του Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με τίτλο:«Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων».

Apantiseis