Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα του Αντιδημάρχου