Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αποτελέσματα σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων «ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρου παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» Δήμου Ιωαννιτών