Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2/2022 ΓΙΑ ΤΗΝΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ¨EUROPEAN PLATFORM OF INTEGRATING CITIES” ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ EPIC