Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2020 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 201 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ