Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2023 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΝ/ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ