Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»