Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΠΑΝΩΝ»