Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΠΡΕΜΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΛΑΤΑΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ»