Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ»