Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)»