Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για το διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης πράξης εφαρμογής Δροσιάς-Πεντέλης-Ζευγάρια και Τσιφλικόπουλο