Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τα μέτρα ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων από τις συνέπειες του COVID-19 όπως είχαν οριστικοποιηθεί από την Οικονομική Επιτροπή, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την σημερινή του συνεδρίαση, η οποία έγινε δια περιφοράς.

Σε επόμενη συνεδρίαση θα εξεταστούν επιπλέον προτάσεις όπως κατατέθηκαν από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης και επεξεργάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την επιπλέον χρηματοδότηση του ΟΚΠΑΠΑ με το ποσό των 200 χιλιάδων ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί και στις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει αυτό το διάστημα.

Η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και καθίσταται επιβεβλημένη μετά την κρίση εξ αιτίας της πανδημίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η τροποποίηση περιλαμβάνει δύο σημεία. Το πρώτο αφορά στη σύσταση τμήματος εσωτερικού ελέγχου και το δεύτερο στον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των υδραυλικών Δήμου και ΔΕΥΑΙ ώστε οι πρώτοι να μεριμνούν για την συντήρηση των δικτύων εντός δημοτικών κτιρίων, γηπέδων και εγκαταστάσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΣΥΔΛΙ για την εκτέλεση έργων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του Συνδέσμου και χρηματοδοτούνται από πόρους του ιδίου ή από προγράμματα που υλοποιεί.