Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Διεύθυνση: Πλατεία Α. Παπανδρέου 5

 

Άννα Δογορίτη 2651 3 61110      adogoriti@ioannina.gr

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

 1. Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει, εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής.
 2. Οργανώνει, προετοιμάζει και υποστηρίζει τη διεξαγωγή ενημερωτικών συνεδρίων, συνελεύσεων, εορτών, δεξιώσεων και γενικά εκδηλώσεων του Δήμου.
 3. Επιμελείται τη διοργάνωση της υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης ξένων προσκαλούμενων αντιπροσωπειών.
 4. Επιμελείται τη διαδικασία μετάβασης στο εξωτερικό δημοτικών αντιπροσωπειών για την υλοποίηση προγραμμάτων διεθνών ανταλλαγών και την εν γένει προώθηση των σκοπών του Δήμου .
 5. Επιμελείται και διοργανώνει εκδηλώσεις βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων.
 6. Μεριμνά και αξιοποιεί επαφές και επικοινωνίες με Δήμους που έχουν αδελφοποιηθεί με το Δήμο και υποστηρίζει την ανάπτυξη των σχέσεων με τον απόδημο ελληνισμό.
 7. Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
 8. Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου, ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και μεριμνά για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιεύσεων με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
 9. Τηρεί πληροφοριακό αρχείο των δημοσιεύσεων και των εκπομπών που αφορούν το Δήμο καθώς και των σχετικών απαντήσεων αυτού.
 10. Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και τωνδελτίων τύπου του Δήμου.
 11. Συνεργάζεται με δημοσιογράφους και οργανώνει συνεντεύξεις τύπου. Συνεργάζεται με τον τοπικό τύπο και τα ΜΜΕ για τοπικά θέματα.
 12. Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.