Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η πρόσληψης ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για την υποστήριξη του έργου: α. των συνοδευτικών μέτρων ΤΕΒΑ και β. της προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής. (Υποβολή αιτήσεων: από 30/11/22 έως και 9/12/22)