Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΜΕ 7/2022 για την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων και εξειδικευμένων αναγκών που προκύπτουν από τις Δραστηριότητες του έργου: «Sustainable Policy Response to Urban mobility Transition» με ακρωνύμιο «SPROUT» στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020.