Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Α.Ο.Ε. 426-2019: ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED (ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 77238)