Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για την καθαριότητα και τα βιοαπόβλητα

Με αφορμή τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν από την παράταξη «Ενότητα Πολιτών-Νέα Γιάννενα» για την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και για την μη έγκριση της πρότασης για τα βιοαπόβλητα από την Δημοτική Αρχή διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Η Δημοτική Αρχή δεν ιδιωτικοποιεί την καθαριότητα αλλά σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της χρησιμοποιεί με όρους διεθνούς διαγωνισμού και απόλυτη διαφάνεια και τον ιδιωτικό τομέα για την αποκομιδή των απορριμμάτων όπως συνέβαινε και στο παρελθόν. Η συμμετοχή του είναι κατά γενική παραδοχή επιβεβλημένη για να είναι η πόλη μας καθαρή. Η σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί εντός 4μηνου δεν δεσμεύει την επόμενη δημοτική αρχή αλλά αντίθετα τη διευκολύνει τους πρώτους μήνες της θητείας της.

Η απόλυτη υποκρισία: Ιδιωτικοποίηση λοιπόν και επιβάρυνση των δημοτών όταν αναφερόμαστε στην αποκομιδή των απορριμμάτων της πόλης μας ενώ το ίδιο για δεκαετή σύμβαση με ιδιώτη (δηλαδή διάρκεια 3 δημοτικών θητειών) στον ΑΣΔΑ Ηπείρου με συνολικό κόστος 35 εκ. Euro προφανώς δεν επιβαρύνει τους δημότες. Έτσι αν είναι αν έτσι νομίζετε.

Σχετικά με την ψευδή αναφορά της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα για ανευθυνότητα της Δημοτικής Αρχής και μη έγκριση της πρότασης του Δήμου Ιωαννιτών για τον εξοπλισμό βιοαποβλήτων αναφέρουμε ότι ο Δήμος υπέβαλε εμπρόθεσμα άρτιο φάκελο χρηματοδότησης στις 2-11-2020 παρά το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής παρατάθηκε έως 19-01-2021 με τροποποίηση της πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΓΜΘ7Λ9-3ΤΙ). Επί της υποβληθείσας πρότασης, στις 31/03/2021 ο Δήμος έλαβε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου αίτημα για συμπληρωματικά στοιχεία. Τα ζητούμενα αφορούσαν την επιπλέον τεκμηρίωση στοιχείων του σχεδιασμού αλλά και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού συγκεκριμένων αντικειμένων της πρότασης. Το τελευταίο δε συμπαρασύρει σειρά τροποποιήσεων απαραίτητων στοιχείων της υποβολής καθώς και τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού της.

Αναφορικά με τις συλλεγόμενες ποσότητες, ο Δήμος Ιωαννιτών στοχεύει μέσω της πρότασης του στην ανάπτυξη ενός δικτύου καφέ κάδων και οικιακών κομποστοποιητών που καλύπτει τον συνολικό στόχο του εγκεκριμένου ΤΣΔΑ του Δήμου Ιωαννιτών για εκτροπή μέσω δικτύου καφέ κάδου και οικιακής κομποστοποίησης.

Ο Δήμος Ιωαννιτών θα είναι ο πρώτος Δήμος της Ηπείρου που θα αξιολογηθεί από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και ο πρώτος Δήμος που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην Ήπειρο.