Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)»

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ιωαννιτών στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)» γνωστοποιεί στους ωφελούμενους του προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων το πρόγραμμα και τα σημεία διανομής Τροφίμων (είδη παντοπωλείου):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
11-13/11/2019 ΠΡΑΜΑΝΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
  ΚΑΛΕΝΤΖΙ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
  ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
  ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ
  ΕΛΕΟΥΣΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
12-14/11/2019 ΜΕΤΣΟΒΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
  ΜΗΛΙΩΤΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
  ΚΑΛΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
13-15/11/2019 ΚΟΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
14-16/11/2019 ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
15-19/11/2019 ΚΕΠΑΒΙ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  ΠΕΔΙΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
18-20/11/2019 Ι.Ν. ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
19-21/11/2019 ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του προγράμματος Τ.Ε.ΒΑ. όταν προσέρχονται στα σημεία διανομής (ύστερα από σχετική ειδοποίηση) για παραλαβή προϊόντων να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο κοινωνικής τους ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. τους και δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του ωφελούμενου ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τα ωράρια λειτουργίας των σημείων διανομής θα είναι 10:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.