Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του N. 3584/2007