Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Β΄Ανάρτηση Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων για τη Σύνταξη της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Περιοχών Δροσιά-Πεντέλη-Ζευγάρια-Τσιφλικόπουλο