Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δήλωση της αντιδημάρχου Β. Μέγα για τις μειονεκτικές περιοχές του Δ. Ιωαννιτών

Η αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών, Β. Μέγα, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Ο Δήμος Ιωαννιτών προσπαθεί να αποτρέψει τον αποχαρακτηρισμό των 21 μειονεκτικών κοινοτήτων του από την οριστική πρόταση του ΥΠΑΑΤ που θα σταλεί στην Ε.Ε. για έγκριση, επισημαίνοντας την ελλιπή ενημέρωση από πλευράς της Πολιτείας και την εν κρυπτώ σύνταξη της μελέτης του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών.

Δεν είναι δυνατόν να πληροφορούμαστε ότι άλλες περιοχές της χώρας έχουν επανενταχτεί στον οριστικό χάρτη των μειονεκτικών περιοχών κατόπιν πολιτικών παρεμβάσεων.

Τέτοιες πρακτικές δεν συνεισφέρουν στη λύση του τόσο σοβαρού προβλήματος που οδηγεί μεταξύ άλλων και στην απώλεια περίπου 38.000 στρεμμάτων από την κατανομή βοσκήσιμων γαιών, ενώ προκαλούν ερωτηματικά για τον τρόπο αντιμετώπισης του.

Ο Δήμος Ιωαννιτών θα συνεχίσει τον αγώνα που δίνει με κύριο άξονα την εφαρμογή των κριτηρίων του κανονισμού των μειονεκτικών περιοχών σε συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς».