Κλείσιμο Μενού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δίκτυο Μεσογειακών Διαπολιτισμικών Πόλεων Αθλητισμός-Νεολαία-Συμπερίληψη, Mediterranean intercultural cities network: sport – youth – inclusion

Τίτλος έργου: «Δίκτυο Μεσογειακών Διαπολιτισμικών Πόλεων Αθλητισμός-Νεολαία-Συμπερίληψη, Mediterranean intercultural cities network: sport – youth – inclusion»

 

Χρηματοδότηση: Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης

 

Διάρκεια υλοποίησης: Ιούνιος 2021-Δεκέμβριος 2021

 

Στόχος του προγράμματος είναι να εξερευνήσουμε και να βρούμε κοινές πρακτικές με το Δήμο Λεμεσού και το Δήμο Χάιφας, ώστε να  αναπτυχθεί ένα Μεσογειακό Διαπολιτισμικό Δίκτυο Πόλεων, μέσα από διάφορες αθλητικές δράσεις, έχοντας κοινό το στοιχείο του νερού. Σκοπός μας είναι να γίνουν ολοκληρωμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αρμόδιων συλλόγων-οργάνων. Οι τρεις πόλεις, Ιωάννινα-Χάιφα-Λεμεσός θα δουλεύουν παράλληλα και θα ενημερώνονται, ενώ προς το τέλος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων, μεταφορά των εμπειριών των εμπλεκομένων κι εν συνεχεία παρουσίαση των πρακτικών στο Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Περισσότερα στοιχεία για τα Ιωάννινα και τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο Διαπολιτισμικών Πόλεων, μπορείτε να δείτε στο:

https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/ioannina