Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023