Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πιλοτικό Πρόγραμμα “+Εργασία”: Ενίσχυση της πρόσβασης υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική αγορά εργασίας