Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

ΔΕΥΤΕΡΗ (2Η) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 4/2021. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΠΕ/ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ για την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών στην υλοποίηση του Έργου: «Raising Capacity for Inclusive People engaged in private sponsorships – Ενίσχυση ικανότητας ένταξης μέσω προγραμμάτων ιδιωτικής χορηγίας» και ακρωνύμιο «RaCIP» του ευρωπαϊκού ταμείου «AMIF»