Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτων