Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Δημοσίευση πρόσκλησης για υπόδειξη ορίων για τη σύνταξη της μελέτης “Μελέτη πράξης εφαρμογής (πολεοδ. ενοτ. XXIII) της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών στις περιοχές ΔΡΟΣΙΑ – ΠΕΝΤΕΛΗ – ΖΕΥΓΑΡΙΑ – ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ”